หน้าแรก

  

   บริษัท เจพี เฟิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

   

       บริษัท เจพี เฟิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด จดทะเบียนเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจําหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง และซ่อมบํารุงรักษา  ระบบไฟฟ้า  ระบบควบคุม  ระบบป้องกันอัคคีภัย  ระบบป้องกันฟ้าผ่า  ระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่า  ระบบลิฟต์  งานติดตั้งไฟฟ้าอาคาร  ไฟฟ้าโรงงาน ตลอดจนงานตรวจสอบและรับรองพลังงาน  งานตรวจสอบอาคาร โดยทีมวิศวกร และผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งให้บริการแบบมืออาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

 

 

Visitors: 12,876