บริการของเรา

หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)

- ตู้ควบคุมไฟฟ้า (MDB)

- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

- ระบบสายดิน (Ground Systems)

- ระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่า (Lightning warning system)

- ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning protection system)

- ระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่า (Lightning warning system)

- ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย (Fire alarm system)

- ระบบปั้มดับเพลิง (Fire pump system)

- งานโซ่ล่าเซลล์ (Solar cells)

- งานอนุรักษ์พลังงาน (Energy saving)

- ลิฟต์โดยสาร (Passenger elevator)

- ลิฟต์ขนส่งสินค้า (Freight elevator)

- งานตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

- งานตรวจสอบอาคาร • IMG_25630705_103831.jpg
  การบำารุงรักษาหม้อแปลงTRANSFORMER MAINTENANCE หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานและบ้านเรือนทั่วไป การบำ...

 • Preventive Maintenance ACB ได้ประโยชน์ การบำรุงรักษา ACB อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อผลประโยชน์ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่ต้องซ่อมบำรุง ...

 • 1599209118107 (1) (1) (2) (1).jpg
  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) บริการตรวจสภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์ ชุดควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ จัดหาอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเครื่องกำ...

 • DSCN1071.JPG
  ระบบความต้านทานดิน ระบบความต้านทานดินหรือระบบกราวด์เป็นสิ่งทีจำเป็นในระบบ จำเป็นต้องมีการวัดค่าความต้านทานดินด้วยเครื่องมือที่เฉพาะทางเพื่อให้ไดัค่าตามมาตรฐานของการไฟฟ้าที่ <5 ...


 • IMG_25630815_164235.jpg
  ระบบล่อฟ้า ฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้อย่างไร เนื่องจากแรงดึงดูดระหว่างขั้วที่ต่างกัน ทำให้ประจุลบที่ฐานของเมฆต้องการจะเชื่อมต่อกับประจุบวก ที่พื้นดินเมื่อประจุลบที่ฐานของเมฆมีขนำดปริมาณมา...

 • IMG_25631023_125837.jpg
  อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง…

 • IMG_25631126_113818.jpg
  ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง(FIRE PUMP SYSTEM ) ระบบที่มีความจำเป็นต่อสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยจากอัคคีภัย เช่น แหล่งชุมชน ห้างสรรพสินค้า อาคารสูง และหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นระบบปั...

 • 20140528_100918.jpg

 • 20150221_172934.jpg
  การดูแลรักษาหลังติดตั้ง ความเสียหายของระบบโซลาเซลล์ ส่วนมากจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ การบำรุงรักษาที่ไม่ดีจะส่งผลให้อายุการใช้งานสั้นลง ดังนั้นผู้ใช้จึงควรหมั่นดูแลทำควา...

 • 1636895919025.jpg
  ลิฟต์ขนของในโรงงาน ลิฟต์ขนส่งสินค้า (Cargo Lift) และลิฟต์บรรทุกสินค้า (Freight Lift) ซึ่งลิฟต์ขนของหรือลิฟต์บรรทุกสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทีมงานของเราภาคภูมิใจการทำให้ลูกค้า เนื่อ...

 • S__142106663.jpg
  ลิฟต์มีการคิดค้นเป็นเวลานาน กว่า 200ปี ก่อน คริสตกาล โดย อาคิมิติส ได้ใช้แรงคนในการยก และพัฒนาลิฟต์จนเป็นอย่างที่เราๆ เห็นในปัจจุบันลิฟต์ที่มีการพัฒนาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1850 โดยม...

 • อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง…

 • LINE_ALBUM_แฮนนี่เวย์ไทยแลนด์_๒๒๐๖๑๒_0.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 12,875