สินค้าใหม่

        ชื่อสินค้า : 4105A

หมวดหมู่สินค้า : เครื่องมือวัดและทดสอบ

Model : 4105A
เครื่องวัดความด้านทานดิน
เครื่องวัดความต้านทานดินของ KYORITSU เป็นมิเตอร์ที่สูงด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้งานทั่วไปเสมอมา ด้วยวงจรที่จ่ายกระแสไฟฟ้าวึ่งเป็นที่ยอมรับจากผู้มช้งานทั้วไปเสมอมาด้วยวงจรที่จ่ายกระแสไฟฟ้า frequencies and a synchronous rectifying circuit) นอกจากนี้ยังใช้วัดแรงดันไฟฟ้าระบบสายดิน (Earth voltage) ได้ด้วยป้องกันฝุ่นและน้ำได้ (ตามมาตรฐาน IEC 60529 IP54)วัดค่าความต้านทานดินได้ทั้งแบบปกติ และแบบง่าย (Simplified measurement)ด้วยสายวัดที่ให้มาพร้อมกับตัวเครื่องออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC 61557-1,5ใช้วัดแรงดันไฟฟ้าของระบบสายดินได้ (Earth voltage)มีสัญญาณเตือนอัตโนมัติ เมื่อความต้านทานระหว่างหลักดิน มีค่าสูงกว่าที่กำหนดไว้


 ราคา : 10,000 บาท

 รายละเอียด

Measurement
Ranges
Earth Resistance: 0~20Ω/0~200Ω/0~2000Ω
Earth Voltage [50,60Hz]: 0~200V AC
Accuracy Earth Resistance: ±2%rdg±0.1Ω (20Ωrange)
|±2%rdg±3dgt (200Ω/2000Ωrange)
Earth Voltage: ±1%rdg±4dgt
Overload Protection Earth Resistance: 280V AC for 10 seconds
across 2 of the 3 terminals
Earth Voltage: 300V AC for 1 minute
Safety Standard IEC 61010-1 CAT.III 300V Pollution Degree 2, IEC 61557
Applicable Standards IEC 60529 IP54
Withstand Voltage 3700V AC for 1 minute
Power Source R6P (AA) (1.5V) × 6
Dimensions 105(L) × 158(W) × 70(D)mm
Weight 550g approx.
Accessories 7095 (Test Leads) × 1set (red-20m, yellow-10m, green-5m)
8032 (Auxiliary earth spikes) × 1set
7127 (Simplified measurement probe) × 1set
R6P (AA) × 6
Neck strap
Instruction Manual
Carrying Case : 4105A (Soft Case)
  : 4105A-H (Hard Case)
Optional 7100 (Precision measurement Cord Set)
Visitors: 12,875