หลอด LED T5 9 W

LED T5 9W

หลอดประหยัดไฟฟ้าที่สามารถใช้แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 18 W

 - ประหยัดพลังงานได้ 60-70 %

 - รับประกัน 1 ปี

 - ติดตั้งไม่เกิน 3 เมตร

 - ติดตั้งง่าย

 - ลดความร้อนที่ปล่อยออกมา

 

*** ซื้อมากมีส่วนลด  ***

                   ราคา :  3XX  บาท

Visitors: 12,875