หลอด LED T8 18 W

LED T8 18 W

สามารถใช้แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 36 W ได้เลย

 - ประหยัดพลลังงาน 60 - 70%

 - THD <15%

 - ติดตั้งไม่เกิน 3 เมตร

 - ลดความร้อนที่ปล่อยออกมา

 

*** ซื้อมากมีส่วนลด ***

        ราคา : 6xx  บาท

Visitors: 12,875