ไฮเบย์ 150 w

 LED 150 W  

สามารถใช้แทนหลอด ไฮเบย์ 400 วัตต์ได้ 

  - ประหยัดพลังงาน 60-70%
  - รับประกัน 3 ปี
  - ความสูงในการติดตั้ง 5-10 เมตร
  - ติดตั้งง่าย
  - ค่า IP 65
  - ค่า Power factor  <0.92
  - THD 15 %
  -  ลดความร้อนที่ปล่อยออกมา
  
***  ซื้อมากมีส่วนลด ***
 ราคา :  1x,xxx  บาท
Visitors: 12,875