เครื่องวัดความต้านทานดิน

ชื่อสินค้า : 4105A

หมวดหมู่สินค้า : เครื่องมือวัดและทดสอบ

Model : 4105A
เครื่องวัดความด้านทานดิน
เครื่องวัดความต้านทานดินของ KYORITSU เป็นมิเตอร์ที่สูงด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้งานทั่วไปเสมอมา ด้วยวงจรที่จ่ายกระแสไฟฟ้าวึ่งเป็นที่ยอมรับจากผู้มช้งานทั้วไปเสมอมาด้วยวงจรที่จ่ายกระแสไฟฟ้า frequencies and a synchronous rectifying circuit) นอกจากนี้ยังใช้วัดแรงดันไฟฟ้าระบบสายดิน (Earth voltage) ได้ด้วยป้องกันฝุ่นและน้ำได้ (ตามมาตรฐาน IEC 60529 IP54)วัดค่าความต้านทานดินได้ทั้งแบบปกติ และแบบง่าย (Simplified measurement)ด้วยสายวัดที่ให้มาพร้อมกับตัวเครื่องออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC 61557-1,5ใช้วัดแรงดันไฟฟ้าของระบบสายดินได้ (Earth voltage)มีสัญญาณเตือนอัตโนมัติ เมื่อความต้านทานระหว่างหลักดิน มีค่าสูงกว่าที่กำหนดไว้


 ราคา : 1x,xxx บาท
Visitors: 12,874