หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)

การบำารุงรักษาหม้อแปลง TRANSFORMER MAINTENANCE 
 
     หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานและบ้านเรือนทั่วไป การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อให้คงสภาวะปกติ และอายุการใช้งานที่ยาวขึ้น โดยเฉพาะน้ำมันหม้อแปลง ซีลยางต่าง ๆ และฉนวนทองแดง วัสดุเหล่านี้จะเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน เมื่อมีความชื้น เขม่า สิ่งเจือปนอื่นๆ และก๊าซปะปนอยู่ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้หม้อแปลงเสียหาย หรือลัดวงจรทำให้ระเบิดได้ ดังนั้น จึงควรมีการตรวจสอบสภาพ และบำรุงรักษาหม้อแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการลดความเสียหาย อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มอายุการใช้งานได้นานขึ้น จึงควรได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษาเป็นระยะเวลาทุก 6 เดือน หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 
รายละเอียดการตรวจสอบ
 
  • ตรวจสอบเทอร์โมมิเตอร์
  • ตรวจสอบระดับน้ำมันและค่าความเป็นฉนวน
  • ตรวจสอบอุปกรณ์ลดความดัน 
  • ตรวจสอบปะเก็นยางต่างๆ รอยรั่วซึมของครีบ
  • ตรวจสอบลูกถ้วย
  • ตรวจสอบสารกรองความชื้น
  • กล้องส่องความร้อนจุดต่อต่างๆ
  • วัดค่ความเป็นฉนวน แรงสูง - แรงต่ำ
  • วัดค่าความต้านทานดิน                                                                                                              
Visitors: 12,874