เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

     บริการตรวจสภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  เครื่องยนต์  ชุดควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  ทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ จัดหาอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเครื่องกำเนิด  ที่ผลิตในไทยและต่างประเทศ  เพื่อความมั่นใจว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของท่านพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการตรวบสอบแบ่งออกได้คือ การตรวจสอบและซ่อมบำรุงฉุกเฉิน และการตรวจสอบประจำปี                                                    

รายละเอียดการตรวจสอบ

  • ตรวจสอบเครื่องยนต์ ตรวจวัดความเร็วรอบ ระดับน้ำมันเครื่อง ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และการรั่วซึ่มของน้ำมันเครื่องยนต์ 
  • ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า วัดค่าความเป็นฉนวนขดลวด แรงดันไฟฟ้า ความถี่
  •  ตรวจสอบระบบควบคุม การตัดต่อการทำงาน และระบบ ATS

 

Visitors: 12,876