ระบบสายดิน (Ground Systems)

 

ระบบความต้านทานดิน

ระบบความต้านทานดินหรือระบบกราวด์เป็นสิ่งทีจำเป็นในระบบ  จำเป็นต้องมีการวัดค่าความต้านทานดินด้วยเครื่องมือที่เฉพาะทาง เพื่อให้ไดัค่าตามมาตรฐานของการไฟฟ้าที่ <5 โอห์ม  สิ่งทีสำคัญก็คือเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน และเครื่องจักรนั้นเอง

Visitors: 12,875