งานโซ่ล่าเซลล์ (Solar cells)

                            การดูแลรักษาหลังติดตั้ง

       ความเสียหายของระบบโซลาเซลล์ ส่วนมากจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ การบำรุงรักษาที่ไม่ดีจะส่งผลให้อายุการใช้งานสั้นลง ดังนั้นผู้ใช้จึงควรหมั่นดูแลทำความสะอาดอุปกรณ์โดยเฉพาะแผงโซลาเซลล์ที่อาจจะสกปรกบริเวณผิวหน้ารับแสงอาทิตย์เนื่องจากฝุ่นละออง รวมถึงการตรวจเช็คสายไฟที่ต่อเชื่อมระหว่างอุปกรณ์ต่างๆด้วยเพราะความร้อนจากแสงอาทิตย์และความร้อนสะสมบริเวณหลังคาอาจทำให้สายไฟที่ใช้อยู่เสื่อมสภาพเร็วขึ้น ทำให้ระบบไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ ในขณะเดียวกันในฤดูฝนที่ฝนตกชุก อาจจะทำให้แผงโซลาเซลล์ที่รับแสงอาทิตย์เกิดคราบและเกิดการกัดกร่อนตามรอยต่อระหว่างสายไฟกับอุปกรณ์ได้

       สำหรับบ้านหรือโรงงานที่มีแผงโซลาเซลล์ขนาดใหญ่ อาจจะทำสัญญาบำรุงรักษากับบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของสถานที่  เพื่อบำรุงรักษาดูแลระบบและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดี โดยมีรายละเอียดการตรวจเช็คดังนี้

1.ระบบโครงสร้าง

           1.1 ตรวจเช็คการยึดแผง เช่น ขันน็อตที่ฐานและแผงให้แน่น

           1.2 ตรวจเช็คโครงสร้างหลังคาหรือฐานรองรับ

           1.3 ตรวจเช็ครางสายไฟฟ้าต้องแข็งแรง

2.ระบบไฟฟ้า

            2.1 ตรวจเช็คสภาพแผง ไม่มีรอยแตก ร้าว หรือคราบสกปรก

            2.2 ตรวจเช็คสายไฟฟ้า เช่น จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าระหว่างแผง สายกราวด์

            2.3 ตรวจเช็คและทำความสะอาด อุปกรณ์ตรวจวัดความเข้มแสง

            2.4 วัดค่าความต้านทานดินต้องน้อยกว่า 5 โอห์ม ตามมาตรฐานการไฟฟ้า ก่อนขึ้นทำความสะอาดหรือตรวจเช็คแผงในพื้นที่สูง เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

3. ระบบควบคุมและจำหน่าย

            3.1 อินเวอร์เตอร์และตู้ควบคุม

            3.2 ระบบแสงสว่างห้องควบคุม การระบายความร้อน ไฟฟ้าฉุกเฉิน อุปกรณ์ตรวจจับควัน

            3.3 หม้อแปลงไฟฟ้า ควรตรวจเช็คประจำปีตามมาตรฐานกำหนด

            3.4 สายส่งแรงสูง การส่องหาจุดร้อน กิ่งไม้รอบๆสายส่ง 

     *** การทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ ควรทำอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน ในกรณีติดตั้งพื้นที่สูงควรทำทุกๆ 1 ปี 

Visitors: 12,875