ลิฟต์ขนส่งสินค้า (Freight elevator)

      ลิฟต์ขนของในโรงงาน ลิฟต์ขนส่งสินค้า (Cargo Lift) และลิฟต์บรรทุกสินค้า (Freight Lift) ซึ่งลิฟต์ขนของหรือลิฟต์บรรทุกสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทีมงานของเราภาคภูมิใจการทำให้ลูกค้า เนื่องเราใช้ประสบการณ์ด้านการผลิตและติดตั้งลิฟต์ในโรงงานให้กับลูกค้าเป็นจำนวนมากมาเป็นระยะเวลายาวนาน เราจึงสามารถออกแบบลิฟต์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ปลอดภัยแก่การใช้งาน เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละโรงงาน ในคุณภาพที่คุ้มค่ากับราคาได้

      ลิฟต์ขนส่งสินค้านิยมใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ลิฟต์ขนของอุตสาหกรรม ลิฟต์ขนของในโรงงาน หรือใช้ในโกดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่ เนื่องจากสามารถลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการขนย้ายสินค้า และสามารถลดความเสียหายที่เกิดจากการใช้แรงงานยกได้ อีกทั้งยังสามารถทำได้ครั้งละเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับการใช้แรงงานคน

Visitors: 12,874