ลิฟต์โดยสาร (Passenger elevator)

              ลิฟต์มีการคิดค้นเป็นเวลานาน กว่า 200ปี ก่อน คริสตกาล โดย อาคิมิติส ได้ใช้แรงคนในการยก และพัฒนาลิฟต์จนเป็นอย่างที่เราๆ เห็นในปัจจุบันลิฟต์ที่มีการพัฒนาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1850 โดยมีการใช้ระบบไฮดรอลิค และ ระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยในการยกเนื่องในอดีต ตึกจะไม่สูงมากนัก ระบบของลิฟต์จึงไม่ซับซ้อนเหมือนปัจจุบัน ระบบลิฟต์จึงมีการพัฒนาระบบมาเป็นระบบ คอมพิวเตอร์มาช่วยในการควบคุมระบบ โดยส่วนประกอบต่างๆ ของลิฟต์ทั่วไปประกอบด้วย

        1. ส่วนประกอบห้องเครื่องลิฟต์ประกอบด้วย มอเตอร์ อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว ระบบควบคุมการทำงาน
        2. ส่วนประกอบในช่องลิฟต์ รางลิฟต์ เคเบิ้ล ลูกถ่วง สปริงกันกระแทก 
        3. ส่วนประกอบของตู้ลิฟต์ 
        4. ส่วนประกอบของประตูลิฟต์

    แยกประเภทของลิฟต์ตามลักษณะเชิงกลของลิฟต์ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้คือ
        1.Geared Machine สำหรับความเร็วไม่เกิน 150 เมตร / นาที
        2.Gearless Machine สำหรับความเร็วสูงเกินแยกประเภทลิฟต์จากการใช้งาน ซึ่งค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนกว่าแบบอื่นๆ

    แยกประเภทลิฟต์จากการใช้งาน ซึ่งค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนกว่าแบบอื่นๆ
        1. ลิฟต์โดยสาร ใช้สำหรับรับส่งผู้โดยสารทั่วไป
        2. ลิฟต์บริการ ใช้สำหรับโดยสารหรือส่งของ (ตามโรงงาน หรือ โรงแรม)
        3. ลิฟต์ดับเพลิง ใช้สำหรับขนส่งผู้โดยสารทั่วไป แต่เมื่อเกิดเพลิงไหม้สามารถให้พนักงานดับเพลิงเข้ามาใช้ได้
        4. ลิฟต์พยาบาล ใช้สำหรับขนคนไข้ และ สามารถนำเตียงผู้ป่วยเข้าไปในลิฟต์ได้เพื่อสะดวกในการขนย้ายคนไข้
        5. ลิฟต์รถยนต์ ใช้สำหรับขนรถยนต์ขึ้นบนตึก ใช้สำหรับอาคารที่มีทางเข้าแคบ หรืออาคารที่ต้องการความสะดวก และ รวดเร็วในการบรรทุก
        6. ลิฟต์ขนของ ใช้สำหรับขนของที่มีขนาด และ นำหนักมาก เพื่อเป็นการสะดวกในการขนวัสดุและอุปกรณ์ ใช้ตามโรงแรม หรือ โรงงาน
        7. ลิฟต์แก้ว เป็นลิฟต์ที่มีความสวยงามมากที่สุด เป็นลิฟต์ที่ใช้ในการโดยสาร ตามสถานที่ที่เป็นสถานที่นัดพบ และ สถานที่ที่ต้องการความเป็นพิเศษต่างๆ

 

Visitors: 12,875